Khu công nghiệp Cầu Quan
Lượt xem: 735

Khu công nghiệp Cầu Quan thuộc thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần và xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè. Khu công nghiệp Cầu Quan là 1 trong 3 khu công nghiệp nằm ngoài khu kinh tế ưu tiên kêu gọi đầu tư được xác định trong Quy hoạch tỉnh với diện tích xác định là 120 ha với mục tiêu phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ; chế biến thủy sản, lương thực, thực phẩm; điện tử và cơ khí; may mặc, tiêu dùng…

anh tin bai

Khu công nghiệp Cầu Quan (120 ha): Đã có nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, BQLKKT đã tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành trung ương và địa phương để làm cơ sở thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.