Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều kết quả nổi bật
Lượt xem: 714
0:00 / 0:00

Sáng ngày 10/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Sáng Tươi, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ngành có liên quan, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố cùng tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực của ngành Tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các Bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác thẩm định VBQPPL được chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ; kiểm tra, rà soát VBQPPL được thực hiện kịp thời với khối lượng công việc lớn, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật.

Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của Bộ Tư pháp tiếp tục dẫn đầu trong số các bộ, ngành được đánh giá. Các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai đồng bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, nhất là việc số hóa sổ hộ tịch, việc thực hiện liên thông 2 nhóm TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí…

Thể chế trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý nhà nước và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức hơn 300.000 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 24 triệu lượt người; tổ chức 4.154 cuộc thi cho khoảng 4 triệu lượt người dự thi; phát hơn 22 triệu tài liệu tuyên truyền, PBGDPL.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 130 nhóm nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực. Tập trung xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo VBQPPL.

Đồng thời cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương. Chỉ đạo và tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng của ngành Tư pháp đáp ứng với yêu cầu đặt ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng đề nghị tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bồi thường nhà nước; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; đăng ký biện pháp bảo đảm; bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

Phương An