Tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, công chức pháp chế
Lượt xem: 1242
0:00 / 0:00

Sáng ngày 11/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh

Tham dự tại điểm cầu Trà Vinh có Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Sáng Tươi; công chức pháp chế, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và lãnh đạo phòng, chuyên viên phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe phổ biến một số nội dung cơ bản, những nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 279 ngày 4/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”; Quyết định số 315 ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”.

Bên cạnh đó, báo cáo viên còn thảo luận, trao đổi với các đại biểu về kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng xã hội; kỹ năng xử lý khủng hoảng trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách pháp luật.

Đây là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và công chức pháp chế được nâng cao kiến thức và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngân Linh