Số điện thoại đường dây nóng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 1199

Để kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thi hành công vụ, góp phần nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với Sở và ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung. Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử của cơ quan như sau:

1. Đơn vị tiếp nhận thông tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh.

- Văn phòng Sở: Số điện thoại: 02943 862 289 (trong giờ hành chính)

- Thanh tra Sở: số điện thoại: 02943 867 931 (trong giờ hành chính)

2. Hộp thư điện tử: skhdt@travinh.gov.vn

3. Hòm thư góp ý tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: Số 19A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Xem chi tiết tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ...