CÔNG KHAI SỐ LIỆU ƯỚC THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2019
Lượt xem: 349

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định/Văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1

Ước thực hiện thu chi ngân sách quý IV năm 2018

2018

59; 60; 61

 

 

 TH-2018-Q4-B59-TT343-84.xlsx

TH-2018-Q4-B60-TT343-84.xlsx

 

TH-2018-Q4-B61-TT343-84.xlsx

2

Ước thực hiện cân đối, thu chi ngân sách quý I năm 2019

2019

59; 60; 61

 

 

TH-2019-Q1-B59-TT343-84.xlsx

 

TH-2019-Q1-B60-TT343-84.xlsx

 

TH-2019-Q1-B61-TT343-84.xlsx

3

Ước thực hiện cân đối, thu chi ngân sách quý II năm 2019

2019

59; 60; 61

 

 

TH-2019-Q2-B59-TT343-84.xlsx

 

TH-2019-Q2-B60-TT343-84.xlsx

 

TH-2019-Q2-B61-TT343-84.xlsx

4

Ước thực hiện cân đối, thu chi ngân sách 6 tháng năm 2019

2019

59; 60; 61

 

 

TH-2019-6T-B59-TT343-84.xlsx

 

TH-2019-6T-B60-TT343-84.xlsx

 

TH-2019-6T-B61-TT343-84.xlsx

5

Ước thực hiện cân đối, thu chi ngân sách quý III năm 2019

2019

59; 60; 61

 

 

TH-2019-Q3-B59-TT343-84.xlsx

 

TH-2019-Q3-B60-TT343-84.xlsx

 

TH-2019-Q3-B61-TT343-84.xlsx

6

Ước thực hiện cân đối, thu chi ngân sách 9 tháng năm 2019

2019

59; 60; 61

 

 

TH-2019-9T-B59-TT343-84.xlsx

 

TH-2019-9T-B60-TT343-84.xlsx

 

TH-2019-9T-B61-TT343-84.xlsx

Tin khác