Công văn số: 1126/STNMT-VPĐKĐĐ trả lời công dân Kim Sơn về việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lượt xem: 12324
Xem chi tiết tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...