Trả lời câu hỏi công dân (Nguyễn Thị Rót) về việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Lượt xem: 1634

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo như tôi được biết, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một chính sách an sinh xã hội do Nhà nước tổ chức và được bảo đảm thực hiện bởi cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật. Như vậy, để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình theo tôi được biết được thực hiện bằng 02 cách: đóng tiền trực tuyến hoặc tới Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất, cung cấp mã thẻ bảo hiểm y tế cũ, nộp tiền đóng bảo hiểm y tế.

Nhưng hiện nay, tôi thấy trên các nền tảng mạng xã hội đăng tải việc mua bán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình công khai rộng rãi như một món hàng. Các xã, phường thì cán bộ đến tận nhà để kêu gọi người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Mỗi lần gần hết hạn bảo hiểm y tế hay tới hạn bảo hiểm xã hội thì nhận không dưới 3,4 cuộc gọi. Lúc thì xưng khóm ấp, lúc thì Bưu điện, Bảo hiểm gì, gì đó… Ngay cả trong các Bệnh viện cũng có người bán bảo hiểm. Tôi là một người dân, tôi cảm thấy nên xem lại những việc như thế này. Khi làm như vậy có đảm bảo việc quản lý của Nhà nước hay địa phương đối với những người gọi là đại lý thu đó hay không?

Chưa kể đến việc khi tôi mua bảo hiểm y tế tại xã đang ở thì cán bộ yêu cầu cung cấp thông tin này kia để giảm hộ gia đình. Còn khi mua trực tuyến trên mạng thì chỉ cần chụp 1 tấm hình gửi đã được tính hộ và không yêu cầu gì? Giá bán bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội theo như tôi được biết là theo quy định Nhà nước. Nhưng cùng một tỉnh mua ở xã thì được giảm hộ gia đình, rồi giảm đối tượng này kia theo như người thu nói. Đến xã, phường mua thì chỉ được giảm hộ gia đình (cũng đồng thời là 1 hộ) như vậy là sao?

Trong năm 2024 đối với xã được công nhận an toàn khu được Bảo hiểm xã hội tỉnh thối thu lại tiền tham gia, trong đó có cả những đối tượng trùng bị cắt giảm cũng được thối thu tiền. Trong khi đó năm 2022, năm 2023 khi con tôi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được 2,3 tháng thì được công ty hỗ trợ, Bảo hiểm tự động cắt giảm đối tượng hộ gia đình chuyển sang đối tượng doanh nghiệp mà không hề có việc thối thu tiền cho con tôi. Như vậy có phải là mất quyền lợi và tiền của tôi bị mất không lý do hay không?

Mức giá tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình là theo quy định. Vậy tại sao khi các ông trưởng ấp, khóm đến nhà vận động lại được giảm 50.000 đồng và giới thiệu là nếu đăng ký tham gia trong ngày? Chưa tính đến việc khi kêu gọi người dân mua bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện còn vận động thêm 01 gói Bảo hiểm của quân đội được giới thiệu là 169.000 đồng. Cho tôi hỏi những việc như thế này Bảo hiểm xã hội tỉnh có nắm được hay là không?

Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ...