Công văn số: 198/SLĐTBXH-LĐVLGDNN trả lời câu hỏi công dân (Vũ Phương) về chi trả tiền lương theo hợp đồng và trợ cấp thôi việc
Lượt xem: 2674

Nội dung câu hỏi:

Tôi có ký kết hợp đồng lao động với Công ty TNHH Janakusa Việt Nam là chủ đầu tư của Dự án nhiệt điện Duyên Hải 2 từ năm 2018. Trong hợp đồng có quy định rõ quyền và nghĩa vụ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tại khoản 1 Điều 3 của hợp đồng quy định về trợ cấp thôi việc “Nhân viên sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc với một tháng tiền lương cho mỗi năm làm việc (mức tiền lương sẽ là lương trung bình của 6 tháng tiền lương liền kề trước khi thôi việc)” và “Công ty phải trả lương muộn nhất ngày 5 hàng tháng”

Ngày 02/10/2023, tôi có viết đơn đề nghị nghỉ việc tại Công ty Janakuasa Việt Nam.

Ngày 17/11/2023, tôi hoàn thành việc bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu và thiết bị, biên bản thanh lý khi nghỉ việc và được sự xác nhận hoàn thành của các bộ phận liên quan. Đồng thời tôi cũng làm bản cam kết nghỉ việc sẽ không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi tôi nghỉ việc.

Ngày 18/11/2023, Đại diện Công ty Janakuasa – Ông Ti Chee Liang ký Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với tôi. Tại Điều 2 của Quyết định ghi rõ “Công ty có trách nhiệm thanh toán các khoản lương và phụ cấp (nếu có) cho người lao động nêu trên đây theo Luật Lao động hiện hành”. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2023.

Sau khi thôi việc, đến thời điểm hiện tại đã quá 60 ngày. Tuy nhiên Công ty Janakuasa Việt Nam vẫn không chi trả các khoản lương và phụ cấp cho tôi. Trong đó bao gồm: lương tháng 11/2023 và khoản trợ cấp thôi việc như đề cập ở hợp đồng.

Tôi đã nhiều lần gửi thư yêu cầu Công ty thanh toán các khoản liên quan đến lương và trợ cấp cho tôi theo đúng Luật Lao động. Tuy nhiên Công ty đều phản hồi chưa thể trả được vì lý do nội bộ Công ty chưa thống nhất và Công ty cũng không trả lời khi nào sẽ trả cho tôi.

Xem chi tiết tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ...