Khắc phục những hạn chế, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023
Lượt xem: 215

Xem chi tiết: tại đây

Tin khác
1 2 3 4