Ký kết chương trình phối hợp về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Lượt xem: 2104
0:00 / 0:00

Sáng ngày 17/4, Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp với các các ngành liên quan thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 - 2030.

anh tin bai

Các đại biểu ký kết tại buổi lễ

Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh được tham gia phong trào thi đua, học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời thông qua việc triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập” đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2030.

anh tin bai

Ông Trần Văn Bồi, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh phát biểu tại buổi lễ ký kết

Chương trình phối hợp đề ra mục tiêu cụ thể như: phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ công chức, viên chức các ban, sở, ngành, Mặt trận, các đoàn thể và Hội Khuyến học các cấp được quán triệt, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

80% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 75% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”; 75% cộng đồng (ấp, khóm, tổ dân phố...) được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 90% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”…

Song song đó, tăng bình quân mỗi năm 3 - 3,5% gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập”; 2% dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”; 3,5% cộng đồng (ấp, khóm và tương đương) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; duy trì trên 90% đơn vị được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”…

Ngân Linh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image