Trà Vinh còn 3.416 hộ nghèo
Lượt xem: 4112
0:00 / 0:00

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 vừa được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt, hiện toàn tỉnh còn 3.416 hộ nghèo, chiếm 1,19% tổng số hộ dân.

anh tin bai

Ảnh minh họa: Mô hình nuôi bò sinh sản để thoát nghèo tại huyện Trà Cú (Ảnh: Minh Thùy)

Cụ thể, trong tổng số hộ nghèo, có 2.227 hộ không có khả năng lao động, chiếm 65,19% so với tổng số hộ nghèo; 1.827 hộ nghèo dân tộc Khmer, chiếm 2,03% so với tổng số hộ dân tộc Khmer (chiếm 53,48% so với tổng số hộ nghèo).

Tổng số hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh là 6.773 hộ, chiếm 2,35% tổng số hộ dân cư. Trong đó, hộ cận nghèo không có khả năng lao động là 1.659 hộ, chiếm 24,49% tổng số hộ cận nghèo; hộ cận nghèo có đối tượng người có công với cách mạng 20 hộ, chiếm 0,30% so với tổng số hộ cận nghèo; hộ cận nghèo dân tộc Khmer 2.926 hộ, chiếm 3,25% so với tổng số hộ dân tộc Khmer (chiếm 43,20% so với tổng số hộ cận nghèo).

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh căn cứ theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP.

Đây là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2024 và phục vụ cho việc hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác trong giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Phương An

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 người đã bình chọn