Trà Vinh ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Lượt xem: 2536
0:00 / 0:00
Sáng ngày 15/6, Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tổ chức lễ ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Lễ ra quân được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.
anh tin bai

Các đại biểu tham dự lễ ra quân tại điểm cầu UBND tỉnh Trà Vinh

Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh, có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, có lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; BHXH các huyện, thị xã, thành phố; Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố…

Với chủ đề “Toàn dân tham gia BHXH, BHYT - vì lợi ích bản thân, gia đình và cộng đồng”, lễ ra quân nhằm thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp đối với sự nghiệp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đây, vận động trực tiếp tới người tham gia là nông dân và người lao động phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Đồng thời thay đổi nhận thức và hành động của người dân để chủ động, tích cực tham gia đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống.

Qua lễ ra quân, dự kiến phát triển tối thiểu 900 người tham gia BHXH tự nguyện mới và 4.000 người tham gia BHYT hộ gia đình.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tại buổi lễ ra quân

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị các cấp, ngành có liên quan tiếp tục phát động, tuyên truyền để người dân hiểu về các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ta, cụ thể là chính sách về BHYT, BHXH. Đặc biệt là những nội dung của Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về hỗ trợ BHYT cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, để người dân được tham gia, thụ hưởng đảm bảo đúng đối tượng với tỷ lệ tham gia cao nhất.

Song song đó, tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng các tiện ích về công nghệ thông tin để tạo điều kiện dễ nhất, hỗ trợ tốt nhất cho mọi người dân khi tham gia BHYT, BHXH. Phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp, các tổ trợ giúp cộng đồng tại xã, ấp để hỗ trợ người dân tham gia BHYT, BHXH.

BHXH tỉnh phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức dịch vụ thu BHYT thành lập các tổ để thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tại các địa bàn ấp, khóm tham gia BHYT.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế, sở, ngành tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH và các sở, ngành tỉnh có liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với cơ quan BHXH rà soát, cung cấp thông tin nhóm người thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng cho cơ quan BHXH để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn bám sát cơ sở, tuyên truyền vận động phù hợp, cụ thể với từng nhóm người tham gia để người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện trên Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và hệ thống trạm Truyền thanh các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan, UBND cấp xã phối hợp rà soát, thống kê xác định đối tượng để tuyên truyền, vận động có hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến nay, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 854.694 người, tỷ lệ bao phủ là 83,84% dân số toàn tỉnh. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 70.895 người, đạt tỷ lệ 13,63% lực lượng lao động của tỉnh. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 16.309 người, đạt tỷ lệ 3,14% lực lượng lao động.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, người dân tham gia BHYT còn thấp, chỉ đạt 33,3% (41.456/124.308 người), còn lại trên 82.000 người chưa tham gia.

Sau lễ ra quân, nhân viên các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT chia nhóm trực tiếp đến hộ gia đình hoặc tuyên truyền nhóm nhỏ tại hợp tác xã, làng nghề, trường học, trạm y tế, kinh doanh gia đình, các hộ tiểu thương, thợ uốn tóc, tiệm tạp hóa, chợ kể cả nhóm người dân được mời trước để tổ chức tuyên truyền, tư vấn.

Ngân Linh