Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đến năm 2025
Lượt xem: 4920
0:00 / 0:00
Sáng ngày 4/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị cho ý kiến về phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.
anh tin bai

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và địa phương có liên quan cùng tham dự.

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), đến ngày 31/12/2022, kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ theo Quyết định số 326/QĐ-TTg của các địa phương đạt tỷ lệ trung bình thấp 8,68%. Trong đó, kết quả thực hiện các loại đất giữa các tỉnh có sự chênh lệch lớn, một số tỉnh có kết quả thực hiện cao và nhiều tỉnh chưa thực hiện hoặc thực hiện tỷ lệ rất thấp như: chỉ tiêu đất khu công nghiệp trung bình đạt 4,58%, đất trồng lúa đạt 6,53%...

Nhằm tháo gỡ khó khăn về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương và đảm bảo việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và đưa nguồn đất đai vào khai thác giữa các tỉnh. Bộ TN&MT đã đề xuất phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, giai đoạn 2021 – 2025 giữa các tỉnh.

Theo đó, chỉ tiêu được duyệt đến năm 2025, cả nước giảm 116.430 ha đất nông nghiệp; tăng 473.650 ha đất phi nông nghiệp; giảm 357.350 ha đất chưa sử dụng; tăng 15.400 ha đất khu kinh tế; tăng 510 ha đất khu công nghệ cao; tăng 532.630 ha đất đô thị. Có 22 tỉnh, thành phố đồng ý hoàn toàn với phương án trên; 41 địa phương có ý kiến khác nhau về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất.

Tại hội nghị, các địa phương tiếp tục cho ý kiến vào phương án đề xuất của Bộ TN&MT về việc điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 theo Quyết định số 326 của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành đã trao đổi, giải đáp những vướng mắc, đề xuất của các địa phương.

Riêng tỉnh Trà Vinh đề xuất chỉ tiêu đất trồng lúa đến năm 2025, từ 81.970 ha giảm còn 81.661 ha; chỉ tiêu đất an ninh, từ 317 ha giảm còn 275 ha. Đối với đất khu đô thị, Trà Vinh đề xuất tăng từ 13.716 ha lên 71.659 ha; đất khu công nghiệp, từ 523 ha đều chỉnh giảm còn 440 ha.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: việc điều chỉnh chỉ tiêu phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu không được phép dựa trên lợi ích cục bộ của vùng hoặc địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT cùng các địa phương thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đảm bảo sử dụng đất khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương. Song song đó, Bộ TN&MT cần ưu tiên điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng quốc gia, công trình trọng điểm có tính lan toả, dự án kết nối vùng.

Đối với các chỉ tiêu đất quốc phòng, đất an ninh, các địa phương trao đổi thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh phân bổ theo đề xuất nhu cầu sử dụng của các tỉnh. Đối với chỉ tiêu đất lâm nghiệp, chỉ xem xét đối với các tỉnh đề xuất điều chỉnh có đủ cơ sở, căn cứ thực hiện các công trình, dự án vì lợi ích quốc gia, công cộng, quốc phòng, an ninh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp hoàn thành bộ nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí và thống nhất phương án điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ đến năm 2025 theo Quyết định 326 của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 10/1/2024.

Ngân Linh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image