Giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 16.024 tỷ đồng
Lượt xem: 11201
Chiều ngày 15/2, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn tín dụng các chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ do NHCSXH Việt Nam tổ chức. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tham luận tại hội nghị

Trong năm 2022, NHCSXH Việt Nam thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 16.024 tỷ đồng với gần 300 nghìn lượt khách hàng được vay vốn; giải ngân số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất đạt hơn 93 nghìn tỷ đồng, cho trên 2,2 triệu khách hàng; thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm, tổng số tiền hỗ trợ là 878 tỷ đồng.

Tham luận tại hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, tỉnh đã chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh cùng với các Sở, Ban, ngành tỉnh tham mưu kịp thời UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện với số vốn 297.5 tỷ đồng được Trung ương phân bổ. Đến nay, NHCSXH tỉnh đã thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 169 tỷ đồng, trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm là 140 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến 1,6 tỷ đồng; cho vay mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 6,3 tỷ đồng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 là 0,5 tỷ đồng; cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 21,2 tỷ đồng.

Về cho vay hỗ trợ lãi suất, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho 39.761 hộ vay từ các chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất, với doanh số cho vay đạt trên 1.098 tỷ đồng. Số tiền hỗ trợ lãi suất trên 10,5 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cân đối ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh, chính quyền địa phương phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh, huyện rà soát kịp thời các đối tượng thụ hưởng để thực hiện giải ngân nhanh nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, nhất là, giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 và cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị định số 28; kịp thời hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo quy định đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ kết quả đạt được trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP. Đồng thời, thảo luận, đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, đại diện NHCSXH Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2023 cho NHCSXH, trong đó, tăng dư nợ các chính sách cho vay ưu đãi thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP tối đa là 22.376 tỷ đồng. Báo cáo, trình cấp có thẩm quyền cho phép NHCSXH điều chỉnh linh hoạt tổng nguồn vốn cho vay các chính sách tín dụng ưu đãi có nhu cầu vay vốn thấp hơn so với kế hoạch giao tại Nghị quyết 11/NQ-CP chuyển sang cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đảm bảo tổng dư nợ các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đến ngày 31/12/2023 tối đa là 38.400 tỷ đồng. Phê duyệt mức bảo lãnh phát hành trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh năm 2023 là 24.351 tỷ đồng.

Trúc Phương