Tập trung dồn sức thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư công
Lượt xem: 6982
Sáng ngày 4/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng chủ trì cuộc họp giao ban công tác xây dựng cơ bản, nghe các chủ đầu tư báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

 Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 31/10/2022, tỉnh đã giải ngân 2.299 tỷ đồng, đạt 62,8% kế hoạch. Kết quả giải ngân của tỉnh đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Trong 29 đơn vị đầu tư, có 21 đơn vị đã giải ngân trên 50% và 8 đơn vị giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh. Về công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công năm 2023, đến ngày 31/10/2022 có 14 dự án được phê duyệt Quyết định đầu tư, còn lại 12 dự án chưa được phê duyệt.

Sau khi nghe các đơn vị đầu tư báo cáo về tiến độ cũng như các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng đề nghị các đơn vị đầu tư tập trung dồn sức thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư công, đặc biệt là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... Riêng các sở, ban, ngành, đơn vị có chức năng thẩm định, tham mưu, phê duyệt các hồ sơ dự án liên quan đến đầu tư công cần tập trung nhân lực để thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

Trúc Phương

 

 

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image