Tìm giải pháp nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII)
Lượt xem: 5857
0:00 / 0:00

Chiều ngày 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2023 và bàn giải pháp cải thiện  chỉ số PII cho năm 2025. 

anh tin bai

Quang cảnh cuộc họp

Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (viết tắt là PII theo tiếng Anh Provincial Innovation Index) là chỉ số tổng hợp của 52 chỉ số thành phần, được xây dựng nhằm phản ánh bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.

52 chỉ số thành phần được chia làm 7 trụ cột, gồm: 5 trụ cột đầu vào (thể chế; vốn con người và nghiên cứu, phát triển; cơ sở hạ tầng; trình độ phát triển của thị trường; trình độ phát triển của doanh nghiệp) và 2 trụ cột đầu ra (sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ; tác động).

Năm 2023 là năm đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) triển khai Bộ chỉ số PII. Tỉnh Trà Vinh đạt 34,94 điểm, xếp hạng 36/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và đứng thứ 8/13 trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Qua kết quả của Bộ chỉ số PII được các chuyên gia nhận định cho từng tỉnh thì Trà Vinh có 5 điểm mạnh và 5 điểm yếu so với cả nước.

Trong đó, điểm mạnh gồm 5 chỉ số thành phần: chi phí gia nhập thị trường, hạng 2; số doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp KH&CN/1000 dân, xếp hạng 3; giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của doanh nghiệp, hạng 4; tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số doanh nghiệp mới thành lập, hạng 4 và chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xếp hạng 5.

5 chỉ số thành phần còn yếu gồm: chỉ số sản xuất công nghiệp; số doanh nghiệp có chứng chỉ ISO/1000DN; tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo; tín dụng cho khu vực tư nhân/1000 lao động và tốc độ giảm nghèo.

Ngoài ra, còn một số chỉ số thành phần khác có giá trị còn thấp cần quan tâm cải thiện trong thời gian tới như tín dụng cho khu vực tư/1000 lao động; hợp tác nghiên cứu giữa tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp; đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích…

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để duy trì, cải thiện chỉ số PII cho thời gian tới, đặc biệt là ở những chỉ số đạt mức độ thấp và trung bình thấp.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn giao Sở KH&CN phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp dữ liệu và hồ sơ minh chứng thuộc các chỉ số thành phần địa phương phụ trách. Tổng hợp và báo cáo gửi về Bộ KH&CN và UBND tỉnh đúng thời gian quy định. 

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo

Đồng thời, chủ động theo dõi và nắm bắt kịp thời các số liệu đối với các chỉ số thành phần do Bộ KH&CN cung cấp nhằm tiếp tục phát huy đối với các chỉ số thành phần mạnh và khắc phục, nâng cao các chỉ số thành phần yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở KH&CN dự thảo kế hoạch nhằm đánh giá lại việc thực hiện chỉ số PII vừa qua và giải pháp nâng cao chỉ số PII cho thời gian tới, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể từng sở, ngành có liên quan, thực hiện lấy ý kiến và trình UBND tỉnh ban hành.

Trúc Phương