Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực
Lượt xem: 13909
Chiều ngày 25/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Trung Hoàng, Nguyễn Quỳnh Thiện, Lê Thanh Bình chủ trì hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
 

 

Quang cảnh hội nghị

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, tổng thu ngân sách trong tháng đạt 812,87 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng thu trên 12 nghìn tỷ đồng, đạt 95,97% dự toán, tăng 22,52% so với cùng kỳ. Chi ngân sách trong tháng 916,85 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng chi trên 6 nghìn tỷ đồng, đạt 54,78% so với dự toán, tăng 10,18% so với cùng kỳ.

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 9 tháng ước đạt trên 23 nghìn tỷ đồng, đạt 77,66% kế hoạch, tăng 11,05% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9 ước đạt trên 3 nghìn tỷ đồng, nâng 9 tháng ước trên 26 nghìn tỷ đồng, đạt 77,78% kế hoạch, tăng 11,24% so cùng kỳ.

Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh Nguyễn Văn Tâm kiến nghị một số vấn đề tại hội nghị

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt trên 4 nghìn tỷ đồng, nâng 9 tháng trên 41 nghìn tỷ đồng, đạt 79,84% kế hoạch, tăng 21,23% so với cùng kỳ.

Về xây dựng nông thôn mới, hiện nay toàn tỉnh có 8/9 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngoài ra, các hoạt động giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo trợ xã hội, đào tạo và giải quyết việc làm đều được chú trọng, đạt nhiều kết quả cao. Quan tâm và thực hiện tốt các chính sách dân tộc tôn giáo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra giám sát phòng, chống tham nhũng trong nội bộ được siết chặt.

Bên cạnh những kết quả tích cực, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh vẫn còn một số khó khăn: năng suất lúa một số địa phương trọng điểm còn thấp; thị trường tiêu thụ nông sản (xoài, cam sành,…) chưa ổn định, giá vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao; công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu; tình hình tội phạm về trật tự xã hội tăng; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị tập trung xây dựng phát triển sản phẩm OCOP; quan tâm hơn đến công tác chuyển đổi số; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm, kiểm tra chặt chẽ các phương tiện tàu thuyền đủ tiêu chuẩn trước khi ra khơi nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân,…

Ngân Linh