Trà Vinh: Đến hết quý I/2024 giải ngân vốn đầu tư công đạt 22% kế hoạch
Lượt xem: 1180

Chiều ngày 1/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng chủ trì cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản nghe các chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình, dự án và kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

anh tin bai

Quang cảnh tại cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư công năm 2024 là trên 4.800 tỷ đồng, tính đến 29/3/2024 tỉnh đã giải ngân trên 1.050 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch (so cùng kỳ giải ngân đạt 12,6% kế hoạch).

Trong đó, kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm là trên 4.440 tỷ đồng, đã giải ngân trên 953,8 tỷ đồng, đạt 21,5% kế hoạch. Kế hoạch vốn ngân sách năm 2024 tỉnh giao bổ sung trên 133 tỷ đồng, đã giải ngân trên 10,2 tỷ đồng, đạt 7,7% kế hoạch. Kế hoạch vốn ngân sách năm 2023 chuyển sang 2024 trên 228,2 tỷ đồng, đã giải ngân trên 90,7 tỷ đồng, đạt 39,8% kế hoạch. Trong 27 chủ đầu tư, có 11 chủ đầu tư đạt tỉ lệ giải ngân trên 22%, 16 đơn vị giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh dưới 22%.

Năm 2024, có 13 dự án khởi công mới, trong đó có 9 dự án thiết kế 2 bước và 4 dự án thiết kế 1 bước. 

anh tin bai

Ông Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Sau khi nghe các đơn vị đầu tư báo cáo về tiến độ cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng đề nghị các đơn vị và chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, cần khẩn trương báo cáo thông tin, số liệu về công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp cho Đoàn kiểm tra công tác đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian sớm nhất và sớm hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng phát biểu kết luận cuộc họp

Đối với UBND các huyện Càng Long, Cầu Ngang, Tiểu Cần phải hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư dự án xây dựng các cầu bắt qua sông; tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Các chủ đầu tư có dự án khởi công mới cần khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao…

Quốc Bình

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image