Trà Vinh tiếp tục nằm trong top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất
Lượt xem: 1332

Theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023, Trà Vinh đạt 67,46 điểm, xếp vị trí 24/63 tỉnh, thành phố cả nước. So với năm 2022, Trà Vinh tăng 2 hạng và tiếp tục nằm trong top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất. 

 

 

anh tin bai

Trong 10 chỉ số thành phần PCI, Trà Vinh có 6/10 chỉ số tăng điểm là: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự. 4/10 chỉ số giảm điểm là: Tính minh bạch, Chi phí không chính thức, Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng động của chính quyền tỉnh.

anh tin bai

Tổng điểm chỉ số PCI, Trà Vinh đạt 67,46 điểm, xếp hạng 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 hạng và 1,4 điểm so với năm 2022.

Ở Chỉ số Xanh (PGI), năm 2023, Trà Vinh ghi nhận sự tăng điểm ở cả 4 chỉ số thành phần. Tỉnh xếp vị trí thứ 13/63 tỉnh, thành phố, tụt hạng so với năm 2022. (Năm 2022, tỉnh đứng đầu cả nước với 17,67 điểm).

anh tin bai

Chỉ số PCI đo lường chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp tỉnh trên 10 lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Theo đó, một địa phương được coi là có chất lượng điều hành tốt khi có: Chi phí gia nhập thị trường thấp; Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định; Môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai; Chi phí không chính thức thấp; Thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng; Môi trường cạnh tranh bình đẳng; Chính quyền tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp; Chất lượng đào tạo lao động tốt; Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả và an ninh trật tự được duy trì

Kết quả xếp hạng PCI 2023 dựa trên khảo sát thường niên trên 8.000 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trong nước (doanh nghiệp tư nhân) tại 63 tỉnh, thành trên cả nước; 1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trên 5.800 doanh nghiệp mới thành lập.

Phương An