Phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn yêu cầu thực tiễn
Lượt xem: 616
0:00 / 0:00

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Trà Vinh tập trung quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, nông nghiệp, y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tỉnh triển khai đồng bộ. Từ đó, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét; phấn đấu cùng cả nước đến năm 2025 có 50% lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp.

Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 5 “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030”. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nghiệp cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số – những năm qua, tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc Khmer tỉnh nhà. Quán triệt quan điểm trong tổ chức đào tạo nghề nghiệp “chỉ tổ chức đào tạo khi có dự báo về việc làm, thu nhập sau đào tạo”, tỉnh Trà Vinh cụ thể hóa và ban hành nhiều nghị quyết, quyết định phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer và hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Anh Thạch Trẹn, ngụ ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải cho biết: Từ khi học nghề gỗ điêu khắc, anh vào chùa phụ các Sư, mỗi ngày được trả 350.000 đồng. Cuộc sống ổn định hơn trước. Mấy anh em ở đây ai cũng cố gắng làm, học nghề thêm để cuộc sống thoải mái hơn.

Sự quan tâm thiết thực và toàn diện của Trung ương, của tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số là động lực để đồng bào tiếp tục vươn lên, nâng cao tay nghề, chất lượng cuộc sống. Đồng thời, phấn đấu đạt được những thành tích mới trong phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở để củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc.

Thượng tọa Thạch Sê Tha, Phó Trụ trì chùa Lớn, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải cho biết: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Trung tâm dạy nghề của huyện đã tổ chức đào tạo được nhiều ngành nghề, nhiều lớp máy nổ, sửa chữa xe honda, điện dân dụng, dạy điêu khắc...  Con em trong sóc vào đây vừa tu vừa học nghề, sau khi hoàn thành khóa tu các emcó chứng nhận học nghề để đi làm có lương.

Thời gian qua việc thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần gia tăng giá trị sản xuất, giảm sức lao động cho người nông dân. Tuy nhiên, việc tập huấn, đào tạo vận hành, sửa chữa các loại máy nông nghiệp vẫn chưa theo kịp với nhu cầu đặt ra. Từ thực tế này, huyện Cầu Kè đã mở nhiều lớp tập huấn, dạy nghề vận hành, sửa chữa máy nổ nông nghiệp giúp bà con nông dân có điều kiện vươn lên, nâng cao giá trị sản xuất.

Sau khi tham gia học lớp nghề sửa chữa máy nổ nông nghiệp, nhiều lao động ở Cầu Kè có thể tự sửa chữa, thay thế thiết bị khi máy bị hỏng. Với đặc thù là huyện thuần nông, mặc dù là nghề phi nông nghiệp nhưng do tính chất gần gũi với sản xuất nên nghề sữa chữa máy nổ nông nghiệp hiện đang thu hút khá đông thanh niên tham gia học. Trong thời gian học gần 3 tháng, các học viên lớp sửa chữa máy nông nghiệp được hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng và kỹ thuật vận hành, khắc phục sự cố, an toàn lao động trong quá trình vận hành máy móc.

Anh Thạch Lập, ngụ ấp 3, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè nói: Sau khi học nghề tôi thấy ổn định hơn, vừa phục vụ cho bà con vừa làm được máy móc trong nhà, cũng nâng cao kinh tế của gia đình. Trung tâm dạy nghề của huyện Cầu Kè thì mở nhiều khóa chăn nuôi, trồng trọt, tôi thì chọn nghề sửa chữa máy nổ để làm cái nghề phát triển kinh tế gia đình.

anh tin bai

Anh Thạch Lập thành thạo sửa máy nổ nông nghiệp sau khoá đào tạo nghề

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tư vấn tuyển sinh trình độ nghề các cấp cho hơn 18.500 người. Trong đó, đào tạo dưới 3 tháng cho gần 3.000 học viên từ các nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tỷ lệ lao động sau khi đào tạo có việc làm đạt trên 90%.

Thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Ban dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai những nội dung của Quyết định số 1333 ngày 19/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về  Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

 Ông Trịnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết: Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và công tác giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những nội dung hỗ trợ trong Tiểu dự án 3, Dự án 5: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt, hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10-1-2018, của Ban Bí thư “Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hình thức giáo dục nghề nghiệp phải phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, phù hợp với tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng hỗ trợ sau đào tạo nghề để người lao động có thể chủ động khởi nghiệp, tự tạo việc làm bền vững.

Theo ông Trịnh Minh Hùng, Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những chiến lược mang lại sự phát triển nhanh và cân bằng giữa các vùng miền. Đây cũng chính là “đòn bẩy” đột phá góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước, củng cố và xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Minh Thùy

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image