Khách sạn Ngọc Quý
Lượt xem: 80

Địa chỉ: 105 Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 8, thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3848 181

Email: khachsanngocquy@gmail.com

webiste: www.khachsanngocquy.com

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai