Khách sạn Thanh Bình I
Lượt xem: 141
  • Địa chỉ:109 Võ Nguyên Giáp, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
  • Điện thoại: 0294. 6266789
  • Số lượng phòng: 38 phòng – Giá phòng: 300.000 – 500.000 đồng