8 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh khóa X
Lượt xem: 2485

Sáng ngày 12/4, HĐND tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề của năm 2024 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ trì kỳ họp.

anh tin bai

Quang cảnh kỳ họp

Đến dự có ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và các địa phương.

Kỳ họp đã nghe đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thuyết trình các dự thảo nghị quyết và nghe Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

anh tin bai

Các đại biểu tham gia biểu quyết

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 8 nghị quyết quan trọng với tỷ lệ nhất trí cao gồm:

1. Nghị quyết về thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025.

2. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của các chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân hết trong năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023) đã được chuyển sang năm 2024.

3. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2024 (đợt 2).

4. Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 (chi thường xuyên) của các chương trình mục tiêu quốc gia đã được chuyển sang năm 2024.

5. Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2024.

6. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh Trà Vinh phê duyệt chính sách hỗ trợ trong đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

7. Nghị quyết về điều chỉnh Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 8/12/2023.

8. Nghị quyết thông qua điều chỉnh Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 8/12/2023.

anh tin bai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái phát biểu kết luận

Kết luận kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cần tập trung chỉ đạo bằng các giải pháp phù hợp, đảm bảo nghị quyết triển khai kịp thời, hiệu quả, trong đó lãnh đạo, điều hành quyết liệt, chặt chẽ công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Không để xảy ra tình trạng một số dự án triển khai thực hiện chậm dẫn đến giải ngân thấp và chưa giải ngân được trong năm, nhất là dự án thuộc vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời thông tin tuyên truyền, phổ biến nghị quyết HĐND và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri và Nhân dân được biết, theo dõi, tham gia giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua, nắm tình hình triển khai, thực hiện để có điều chỉnh, uốn nắn kịp thời.

Nguyên Chương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image