Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp triển khai, quán triệt một số văn bản mới
Lượt xem: 4299
0:00 / 0:00

Sáng ngày 19/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lữ Công Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng chủ trì hội nghị; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối cùng tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: 13 văn bản được triển khai, quán triệt hôm nay là những văn bản quan trọng của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối. Đây là những quy định mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần làm tốt công tác cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và hoạt động của Đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung, nội hàm cốt lõi nêu trong các quy định và kế hoạch, trong đó lưu ý phương pháp, cách tiếp cận 3 quy định 114, 131,132 của Bộ Chính trị. Thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn băn khoăn để thống nhất về quan điểm, chủ trương, làm cơ sở đúng đắn cho việc tổ chức thực hiện.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng thời, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị theo chức năng, nhiệm vụ, các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện các quy định kế hoạch thực hiện các quy định, kế hoạch được triển khai, quán triệt tại hội nghị để triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động. Các Ban thuộc Đảng ủy Khối theo dõi, nắm tình hình, có báo cáo đánh giá kết quả quán triệt, triển khai, phổ biến ở các Chi, Đảng bộ trực thuộc và chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

Các văn bản được triển khai, quán triệt tại Hội nghị gồm:

(1) Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

(2) Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

(3) Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

(4) Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

(5) Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

(6) Quy định số 138-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan

(7) Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

(8) Quy định số 3286-QĐ/TU, ngày 18/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ “bốn tốt

(9) Quy định số 3547-QĐ/TU, ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

(10) Quy định số 3551-QĐ/TU, ngày 01/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh

(11) Kế hoạch số 125-KH/ĐUK, ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Quy định số 3286-QĐ/TU, ngày 18/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ “bốn tốt”

(12) Kế hoạch số 130-KH/ĐUK, ngày 15/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Khối

(13) Kế hoạch số 131-KH/ĐUK, ngày 15/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Quy định số 3547-QĐ/TU, ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Ngân Linh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image