Kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khoá X ban hành 8 nghị quyết
Lượt xem: 5980
Sáng 18/10, HĐND tỉnh Trà Vinh khoá X đã tổ chức kỳ họp lần thứ 6 – kỳ họp chuyên đề trong năm 2022. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.  

Chủ tọa kỳ họp

 Đến dự kỳ họp có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Trà Vinh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Kiên Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và 47/49 đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Kỳ họp đã xem xét một số nội dung quan trọng để kịp thời chấn chỉnh các  công việc phát sinh trong thời gian giữa 2 kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo quản lý điều hành của UBND tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND khoá X đã xem xét các dự thảo nghị quyết về: Nghị quyết sửa đổi Điều 2, Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022; Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2); Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 2); Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc; Dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích xây dựng công viên xã Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải); Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND, ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo nghị quyết quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Đại biểu tham dự kỳ họp

 Sau báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, Đại biểu HĐND đã thảo luận và thống nhất thông qua 8 nghị quyết, trong đó có các nội dung quan trọng về: Sửa đổi Điều 2, Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh điều chỉnh 3 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế của nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2022 bao gồm: Hạ chỉ tiêu tăng trưởng GRDP xuống còn mức tăng trưởng là 1,32% so với năm 2021; hạ chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người từ mức đạt 72 triệu đồng xuống còn đạt mức 67,03 triệu đồng và hạ tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ từ mức chiếm 72% xuống còn 67,33% trong tổng giá trị GRDP. Bổ sung và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 khó khăn về nhà ở được hỗ trợ nhà ở từ nguồn quỹ an sinh xã hội hoặc từ nguồn hỗ trợ hợp pháp khác nhưng chưa hoặc đang xây dựng nhà ở, có nhu cầu vay thêm vốn để xây dựng nhà ở khang trang hơn thì được xem xét hỗ trợ vay vốn tối đa 50 triệu đồng/hộ. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích xây dựng công viên xã Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải) với diện tích 0,6 ha nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và giải trí của người dân, từng bước hoàn thành tiêu chí xã lên phường và đô thị loại III trong tương lai của thị xã Duyên Hải. các nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh nhằm phù hợp với tình hình thu và cân đối chi ngân sách tỉnh…

Bế mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. Trong  quá trình tổ chức thực hiện cần tập trung rà soát bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp hoặc nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, kịp thời tuyên truyền phổ biến các nghị quyết HĐND và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân để nhân dân theo dõi và tham gia giám sát.

                                Phượng Khánh

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image