Lịch tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 9148

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân"; Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy"; Quy định số 3282-QĐ/TU, ngày 12/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân".

Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân định kỳ

STT

Ngày tiếp

Ngày trong tuần

 

Người tiếp

Ghi chú

01

16/01/2024

 

 

 

 

Thứ Ba, tuần thứ 3 hằng tháng

Bí thư Tỉnh ủy

 

02

13/02/2024

Bí thư Tỉnh ủy

 

03

12/3/2024

Bí thư Tỉnh ủy

 

04

16/4/2024

Bí thư Tỉnh ủy

 

05

14/5/2024

Bí thư Tỉnh ủy

 

06

11/6/2024

Bí thư Tỉnh ủy

 

07

16/7/2024

Bí thư Tỉnh ủy

 

08

13/8/2024

Bí thư Tỉnh ủy

 

09

10/9/2024

Bí thư Tỉnh ủy

 

10

15/10/2024

Bí thư Tỉnh ủy

 

11

12/11/2024

Bí thư Tỉnh ủy

 

12

10/12/2024

Bí thư Tỉnh ủy

 

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Ba, tuần thứ 3 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ thì sẽ tiếp vào ngày thứ Ba của tuần làm việc tiếp theo. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy tiếp đột xuất (tùy tình hình thực tế sẽ bố trí thời gian cho phù hợp).

2. Địa điểm tiếp công dân

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ và đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Trà Vinh (địa chỉ số 360, đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) hoặc nơi khác khi thấy cần thiết.

3. Thời gian tiếp công dân

Thời gian tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy: Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh), Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung, địa điểm, hội trường và các điều kiện khác phục vụ Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo quy định.