Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Lượt xem: 2427
0:00 / 0:00

Chiều ngày 29/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 7 để đánh giá kết quả công tác PCTN, TC năm 2023, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và cho ý kiến một số nội dung liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

anh tin bai

Quang cảnh phiên họp

Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác, chương trình kiểm tra của Ban Chỉ đạo và các thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành 76 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo được tăng cường. Đã thực hiện hoàn thành 7 cuộc kiểm tra đối với cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTN, TC.

Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC và thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, nhất là quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công tác phối hợp trong kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thực hiện theo quy định; phát hiện nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng chuyển cơ quan điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định pháp luật. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt được kết quả tích cực. Công tác PCTN, TC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao, hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn trong năm 2023. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2024.

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Trọng tâm nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời, sâu rộng và có hiệu quả hơn nữa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác PCTN, TC nói riêng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 của tỉnh.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cần tránh về nhóm tội phạm tham nhũng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời giáo dục về tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương về thực hành tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của cả hệ thống chính trị. Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực theo các kiến nghị, kết luận, thanh tra, kiểm tra còn tồn đọng và mới phát sinh trên địa bàn tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu. Các cơ quan tiến hành tố tụng cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý vụ án, vụ việc

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thông tin tố giác tội phạm, đồng thời bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh PCTN, TC theo đúng quy định. Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm nêu gương, tăng cường kiểm tra đôn đốc các cấp ủy, tổ chức Đảng, thực hiện hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

Nguyên Chương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 người đã bình chọn