Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
Lượt xem: 2748
0:00 / 0:00

Sáng ngày 23/2, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo quy chế.

anh tin bai

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024; kết quả thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 1747-TB/VPTU ngày 4/5/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy và kiến nghị, đề xuất những nội dung liên quan.

Theo đó, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả trên các mặt công tác.

Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu BTVTU ban hành công văn về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, tham mưu BTVTU có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, tham mưu, đề xuất các nội dung công việc phù hợp đúng thời gian và sát với thực tiễn địa phương, đơn vị nhằm tăng cường trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được các cấp quan tâm chú trọng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu BTVTU lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt các văn bản Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật kịp thời tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đúng quy định. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ kiểm tra trên 940 tổ chức đảng, trên 1.900 đảng viên, giám sát trên 860 tổ chức đảng và hơn 2.340 đảng viên; thi hành kỷ luật trên 100 đảng viên. Phối hợp tham mưu thực hiện hoàn thành 100% nội dung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Tỉnh ủy, BTVTU, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và theo chỉ đạo của cấp trên.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu BTVTU tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt các nội dung có liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu BTVTU sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận theo chương trình làm việc của Tỉnh ủy.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu BTVTU ban hành 9 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống nham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương liên quan đến công tác tiếp công dân và xử lý những kiến nghị của dân.

Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, BTVTU bảo đảm lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Việc thẩm tra, thẩm định các văn bản được thực hiện chặt chẽ và đã thẩm định, trình BTVTU, Tỉnh ủy ban hành trên 2.000 văn bản. 6 tháng cuối năm 2023 đã ban hành trên 480 thông báo ý kiến chỉ đạo và 810 công văn sao gửi văn bản, công văn giao các cơ quan, địa phương thực hiện.

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, BTVTU. Giữ mối liên hệ tốt với Ban Đảng Trung ương để được hướng dẫn thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu. Thường xuyên nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực phụ trách để kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, BTVTU.

Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, BTVTU tăng cường hơn nữa trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo phương châm hành động của Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu BTVTU ban hành Quy định về quy trình giao nhiệm vụ trọng tâm và đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy nhắc nhở, đôn đốc những công việc chậm tiến độ. Thống kê theo dõi đầy đủ các công việc cụ thể mà Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận giao các ngành và địa phương. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên, chương trình làm việc toàn khóa của BTVTU.

Bên cạnh đó, tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ các quy chế, quy định về công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Nhân rộng, xây dựng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các mặt công tác. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Nguyên Chương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image