Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Đại học Trà Vinh
Lượt xem: 2022
0:00 / 0:00

Sáng ngày 19/4, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) để nghe báo cáo tình hình hoạt động.

anh tin bai

Quang cảnh buổi làm việc

Trường ĐHTV có 13 đơn vị đào tạo, trong đó có 3 trường chuyên môn, 8 khoa và 2 trung tâm, viện. Có 16 đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, dịch vụ, sản xuất. Có 19 đơn vị thuộc trường thực hiện nhiệm vụ quản lý, phục vụ công tác đào tạo. Đến nay, đội ngũ viên chức, giảng viên và người lao động của trường hơn 1.500 người.

Đến năm 2023, Trường ĐHTV thu hút với quy mô hơn 30.000 sinh viên, học viên (số lượng sinh viên, học viên hệ từ xa luôn biến động) đến từ các địa phương trong cả nước, theo học các hệ, bậc đào tạo tại trường. Trong đó, đào tạo trình độ sau đại học hơn 1.280 học viên, đại học chính quy hơn 10.890 sinh viên; cao đẳng 202 sinh viên; đại học vừa làm vừa học hơn 3.020 học viên và từ xa hơn 15.630 học viên.

Ngoài ra, có một đơn vị trực thuộc trường (Trường Thực hành Sư phạm) với chức năng đào tạo từ bậc mầm non, mẫu giáo đến các bậc phổ thông với quy mô hiện tại là trên 2.090 học sinh. Hiện nay, Trường ĐHTV có 95 lưu học sinh Campuchia, Lào đang học tập.

Bên cạnh đó, trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục. Trường ĐHTV có 19 chương trình đào tạo đạt kiểm định và hoàn thành đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế FIBAA, AUN-QA, ABET và 1 chương trình đào tạo đạt kiểm định theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Về lĩnh vực khoa học và công nghệ, giai đoạn 1/2020-12/2023: Trường ĐHTV có 187 đề tài được triển khai thực hiện, trong đó có 1 đề tài cấp bộ, 1 đề tài cấp quốc gia (Nafosted), 11 đề tài cấp tỉnh, 174 đề tài cấp cơ sở. Trường ĐHTV hợp tác với hơn 90 đối tác, viện, trường ở các nước thuộc các châu lục và các vùng lãnh thổ trên các lĩnh vực hợp tác.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến về Bệnh viện Trường ĐHTV; việc cấp phép cho lao động người nước ngoài hợp đồng làm việc với các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHTV; việc ưu tiên bố trí kinh phí nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và nhân giống cấy mô dừa sáp…

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị Trường ĐHTV tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy đảm bảo tốt hoạt động của trường  tinh gọn, hiệu quả, thực hiện đúng các quy định. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng trong nhà trường, phải đúng là hạt nhân lãnh đạo, chú trọng xây dựng và phát triển vai trò của đoàn thể trong nhà trường. Ban lãnh đạo nhà trường phải đặc biệt quan tâm công tác đảng, đoàn thể.

Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ đảng viên, cán bộ quản lý, viên chức các đơn vị theo quy định. Thực hiện tốt công tác đào tạo đội ngũ giảng viên và thu hút các nhà khoa học uy tín đến tham gia giảng dạy và nghiên cứu. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kỷ luật, kỷ cương nêu cao đạo đức, tác phong nhà giáo. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 01-KL/TW.

Phát huy hiệu quả các cơ sở vật chất của trường, tập trung khai thác hết lợi thế, tiềm năng. Cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực khoa học – công nghệ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tập trung thực hiện tốt công tác đề xuất, tuyển chọn, xét duyệt các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học của trường, đảm bảo tính cấp thiết, khả thi, hiệu quả phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Tập trung thực hiện tốt công tác chuyển giao khoa học – công nghệ; tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt động kinh tế thuộc trường. Mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực thật toàn diện.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, định hướng phát triển Trường ĐHTV; tạo điều kiện để trường tiếp tục phát triển toàn diện theo chức năng, nhiệm vụ; quan tâm hỗ trợ nguồn lực đối với các hướng nghiên cứu mới, đột phá, sáng tạo…

Nguyên Chương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image