Tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2023
Lượt xem: 4191
0:00 / 0:00
Sáng ngày 18/1, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2023. 
anh tin bai

Đại biểu tham dự hội nghị điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh có ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở ngành có liên quan....

Năm 2023, công tác quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã được triển khai, hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng. Công tác GDQP&AN có nhiều đổi mới; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh (QPAN), đối ngoại. Thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Từ những kết quả đạt được, năm 2023, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng.

Năm 2024, dự báo tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Qua đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng năm 2024 và những năm tiếp theo, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, địa phương cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN.

Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về QPAN, bảo vệ Tổ quốc. Chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chính xác những vấn đề chiến lược tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng quân sự, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tập trung tham mưu, xử lý linh hoạt, mềm dẻo, hiệu quả các vấn đề biên giới, trên không, biển đảo, không gian mạng, địa bàn trọng điểm, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về quốc phòng quân sự,; thực hiện tốt việc kết hợp phát triển KT - XH gắn với tăng cường, củng cố QPAN; kết hợp QPAN, đối ngoại.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; chú trọng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tiếp tục củng cố, xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng thủ quân khu, KVPT các cấp. Các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ QPAN, thực hiện mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội đều gắn chặt với tăng cường, củng cố QPAN.

Hữu Hiệp

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image