Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 3286
0:00 / 0:00

Chiều ngày 23/2, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị Tỉnh ủy tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy Càng Long, Duyên Hải, Trà Cú; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 10/7/2019 để thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 12/11/2019 một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ cấp huyện và cấp cơ sở và một số văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cụ thể hóa xây dựng hướng dẫn có liên quan đến tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đại hội tỉnh, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Văn kiện đại hội; Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội; Tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo, an ninh, trật tự,... Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập 5 tổ công tác để kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, nắm tình hình chuẩn bị và trực tiếp tham dự, chỉ đạo đại hội; thành lập 1 Tổ công tác ứng dụng phần mềm kiểm phiếu đại hội; chọn 4 cơ sở đảng và 3 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở làm điểm chỉ đạo của tỉnh.

Việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, phát huy dân chủ, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Đồng thời, chỉ đạo xây dựng đề án, phương án nhân sự cụ thể; rà soát, bổ sung quy hoạch. Đánh giá nhận xét về nhân sự cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra. Chỉ đạo giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử. 

Các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp tỉnh, cấp huyện kịp thời hướng dẫn về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, chỉ đạo sâu sát giúp cho các cấp ủy kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Trong chỉ đạo thực hiện có sự tập trung cao, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn việc thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, làm rõ kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyên Chương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image