Triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Lượt xem: 1709
0:00 / 0:00

Chiều ngày 22/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (chống khai thác IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và chỉ đạo hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh có liên quan và các địa phương; thành viên Ban Chỉ đạo IUU tỉnh.

Những năm qua, ngành thủy sản tiếp tục phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tổng sản lượng hằng năm đạt trên 9 triệu tấn, đóng góp khoảng 30% GDP của ngành nông nghiệp; sản phẩm thủy sản xuất khẩu đến 170 quốc gia, vùng lãnh thổ, đứng thứ ba thế giới; giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Từ năm 2017 đến nay, các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm soát, giám sát tàu cá, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, giảm dần số vụ vi phạm.

Tuy nhiên, phát triển ngành thủy sản Việt Nam chưa bền vững, chưa gỡ được cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu, chưa tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác IUU. Việc triển khai hệ thống quản lý, giám sát toàn diện đội tàu; cập nhật cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia; truy xuất nguồn gốc thủy sản; xây dựng chuỗi sản xuất thủy sản liên kết giữa ngư dân, doanh nghiệp và chính quyền; xử lý vi phạm còn hạn chế.

Để đẩy mạnh công tác chống khai thác IUU, bảo đảm phát triển bền vững ngành thủy sản, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách quy định tại Chỉ thị số 32-CT/TW.

Đồng thời, yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị này tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm…

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trình bày Chương trình hành động và kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài.

Đồng thời, đồng chí đề nghị các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao cần tập trung, quyết tâm, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng”. Quan tâm, chú trọng bảo tồn, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản. Đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và xử lý vi phạm hợp lý để đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng lưu ý: việc gỡ bỏ “Thẻ vàng” chỉ là bước đầu, về lâu dài phải quan tâm, bảo đảm an sinh xã hội, sinh kế và đời sống vật chất, tinh thần cho ngư dân để phát triển ngành thủy sản.

Nguyên Chương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image