Cầu Kè đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao
Lượt xem: 359

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là việc làm thường xuyên, không có điểm dừng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cầu Kè đã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao, trong đó tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

anh tin bai

Cầu Kè quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao

Cầu Kè là huyện có thế mạnh về nông nghiệp, diện tích đất nông nghiệp hơn 19.800 ha, trong đó đất trồng lúa hơn 7.800 ha, chiếm 39,5%; đất trồng cây ăn quả 8.000 ha, chiếm 40,4%. Xác định mục tiêu cốt lõi trong thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao là nâng cao thu nhập cho nhân dân, huyện đã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế tổ hợp tác, xây dựng các mô hình kinh tế, quy hoạch vùng phát triển kinh tế theo tiềm năng phát triển của từng vùng.

Toàn huyện hiện có 18 HTX hoạt động, trong đó có 14 HTX nông nghiệp với 569 thành viên, vốn điều lệ 3,3 tỷ đồng. Một số HTX có các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng được tham gia chương trình OCOP. Qua đánh giá, hầu hết các HTX đều có doanh thu, lợi nhuận. Thu nhập bình quân của lao động trong HTX từ 5,2 - 8 triệu đồng/tháng.

anh tin bai

Huyện Cầu Kè phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM

Thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, huyện xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa thương phẩm, lúa cấy kết hợp sử dụng phân hữu cơ vi sinh trên địa bàn một số xã; đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; ứng dụng rộng rãi quy trình sản xuất lúa "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm", bón phân cân đối theo bảng so màu lá, quản lý dịch bệnh tổng hợp, cơ giới hóa thu hoạch và xử lý sau thu hoạch. Qua đó, góp phần nâng diện tích sản xuất lúa ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trên 90%, năng suất, chất lượng ngày càng tăng.

Năm 2023, toàn huyện chuyển đổi 281,9 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái; cải tạo vườn tạp sang trồng chuyên cây ăn trái 58,7 ha; chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ, sản xuất sạch trên một số cây trồng chủ lực như lúa, cam sành, bưởi da xanh, xoài, dừa sáp… tạo sản phẩm chất lượng, có khả năng cạnh tranh trên thị trường và xuất khẩu. Đến nay, có trên 80% diện tích cây trồng sử dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và hình thành vùng chuyên canh cây ăn trái an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

anh tin bai

Công trình kè chống sạt lở khu vực thị trấn Cầu Kè

Các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, đặc biệt vùng trồng các sản phẩm chủ lực được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, các đường trục chính nội đồng được mở rộng và cứng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa của người dân. Về hệ thống thủy lợi, huyện có 329 tuyến kênh với tổng chiều dài 462,4 km, 41 cống và 203 bọng, đảm bảo điều tiết nước, ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ tưới, tiêu chủ động cho 99,14% diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Từ những mô hình sản xuất có hiệu quả, những chính sách hỗ trợ kịp thời mà đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người tăng lên từ 68 triệu đồng/năm đến 76,5 triệu đồng/năm. Huyện còn 180 hộ nghèo, chiếm 0,58%; cận nghèo 632 hộ, chiếm 2,03%.

Cùng với đó, hệ thống giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như quảng trường, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh… được huyện tập trung đầu tư, nâng cấp, cải tạo, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. 

anh tin bai

Quảng trường huyện Cầu Kè

Đến nay, huyện Cầu Kè có 10/10 xã đạt chuẩn NTM; 8/10 xã đạt NTM nâng cao; 1/1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Chất lượng của các xã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao được nâng lên. Đối với xây dựng huyện NTM nâng cao, huyện đã cơ bản đạt 9/9 tiêu chí.

Trúc Phương