Dồn sức đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ tỉnh nông thôn mới
Lượt xem: 1785

Chiều ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2024 và thông qua một số nội dung chuẩn bị trình kỳ họp giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X.

anh tin bai

Đại biểu tham dự cuộc họp

Trong tháng 4, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực hơn tháng trước và cùng kỳ.

Thu ngân sách ước đạt trên 270,4 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng thu trên 8.349 tỷ đồng, đạt 61,12% dự toán, tăng 11,51% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa trên 2.285 tỷ đồng, đạt 36,75% dự toán, tăng 1,06% so với cùng kỳ. Chi ngân sách trên 110,6 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng chi trên 3.146 tỷ đồng, tăng 30,26% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đến nay toàn tỉnh đã xuống giống 63.711 ha lúa, thu hoạch 52.205 ha, sản lượng ước đạt 351.091 tấn, năng suất trung bình đạt 6,73 tấn/ha. Đã thả nuôi 7.060 ha thủy sản, lũy kế 4 tháng thả nuôi trên 27.846 ha, đạt 46,58% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy hải sản trong tháng đạt 20.598 tấn, lũy kế 4 tháng đạt 51.268 tấn, đạt 20,93% kế hoạch, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

anh tin bai

Ông Nguyễn Văn Ngà, Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh đó, việc xây dựng, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP và nâng chất các tiêu chí về nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, kiểu mẫu cũng đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 291 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Về NTM, đạt 6/8 tiêu chí về tỉnh NTM; 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 85/85 xã NTM; 48 xã đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, 7 xã NTM kiểu mẫu.

Về sản xuất công nghiệp, trong tháng giảm 8,38% so với tháng trước nhưng tính chung 4 tháng tăng 94,14% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 3.682 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt trên 13.059 tỷ đồng, đạt 32,37% kế hoạch, tăng 34,39% so với cùng kỳ.

Đối với hoạt động thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt trên 5.168 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt trên 20.560 tỷ đồng, đạt 34,64% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 4 ước đạt trên 144,8 triệu USD, lũy kế 4 tháng ước đạt trên 477,3 triệu USD, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

anh tin bai

Ông Huỳnh Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú phát biểu tại cuộc họp

Ngoài ra, các hoạt động về xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, đầu tư, xây dựng cơ bản và hoạt động giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo trợ xã hội, đào tạo và giải quyết việc làm đều được chú trọng, đạt nhiều kết quả cao. Các chính sách dân tộc tôn giáo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra giám sát phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cũng được siết chặt và thực hiện đồng bộ.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn biểu dương những kết quả đạt được trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm. Đồng thời, đề nghị các sở, ban ngành thời gian tới cần tiếp tục rà soát kiểm tra, đảm bảo nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Trong lĩnh vực nông nghiệp cần chú ý chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ lúa hè thu, đặc biệt quan tâm đến công tác giống sản xuất để đạt năng suất cao và quan tâm đến một số thủ tục tạo điều kiện để phát triển và xuất khẩu hàng hóa.

Tiếp tục quan tâm đến tình hình sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, đàn vật nuôi để có những biện pháp phòng ngừa và khắc phục kịp thời. Phải sắp xếp lịch thời vụ cho phù hợp với tình hình thực tế ở từng khu vực. Chủ động thực hiện tốt đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và quản lý chặt các đội tàu để chống đánh bắt và khai thác hải sản bất hợp pháp để sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu kết luận cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần quan tâm hơn nữa đến việc giải ngân vốn đầu tư, xây dựng cơ bản và công tác đấu giá đất, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án thực hiện hồ sơ còn chậm và dự án có chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc triển khai còn chậm...

Bên cạnh đó, cần dồn sức tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện hồ sơ tỉnh NTM để gửi về Văn phòng Điều phối NTM Trung ương kiểm tra, xem xét trong thời gian sớm nhất...

Tại cuộc họp, các sở, ngành tỉnh còn thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến đối với 2 dự thảo tờ trình, nghị quyết để trình kỳ họp giữa năm 2024 – HĐND tỉnh khóa X.

Theo đó, Sở Nội vụ thông qua dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 24/10/2014 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023 – 2024.

Quốc Bình