Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 11/2023
Lượt xem: 883

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 11 năm 2023

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản và tình hình khai thác hải sản của ngư dân , Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 11/2023, như sau:

1. Hoạt động khai thác hải sản tháng 11/2023

Thời tiết biển trong tháng 11/2023 có nhiều thời điểm không thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân. Tuy nhiên, trên ngư trường xuất hiện nhiều tôm cá nên nhiều ngư dân có tàu công suất lớn vẫn bám biển khai thác vẫn đạt hiệu quả khá các loài tôm, cá... Trong tháng, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị tăng cường ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; quản lý các phương tiện hoạt động trên biển nhằm thực hiện có hiệu quả việc quản lý các tàu cá chưa đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm và không có cấp giấy phép khai thác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 12/2023

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 12/2023, vẫn có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông gây ra gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Trà Vinh và Cà Mau ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân trên biển. Khuyến cáo, ngư dân cần trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo ản an toàn khi ra khơi khai thác hải sản.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong tháng 12/2023 ngư dân làm nghề khai thác cá nổi nhỏ và nghề lưới rê tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả như sau:

+ Nghề cá nổi nhỏ có khả năng khai thác đạt sản lượng tại khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 109°30’E - 110°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 105°00’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

+ Nghề lưới rê có khả năng khai thác đạt sản lượng tại khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 09o00’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 106o30’E - 107o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o00’N và kinh độ đông từ 105o30’E - 106o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 109o30’E - 110o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o00’N và kinh độ đông từ 109o00’E - 110o00’E./.

Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh