Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 5/2024
Lượt xem: 193

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 5 năm 2024

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản tháng 5/2024 và tình hình khai thác hải sản của ngư dân, Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 5/2024, như sau:

1. Hoạt động khai thác hải sản tháng 5/2024

Tình hình thời tiết biển trong tháng tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác trên biển của ngư dân tỉnh nhà; trên ngư trường xuất hiện nhiều luồng tôm, cá… nên đa số ngư dân tỉnh Trà Vinh ra khơi khai thác đều đạt sản lượng khá các loài hải sản. Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định về chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Chính phủBan Bí thư, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

2. Tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 6/2024

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 6/2024, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 01-02 cơn bão/áp thấp nhiệt đới; vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Trà Vinh và Cà Mau mưa rào và dông rải rác. Ngư dân ra khơi khai thác cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông để bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động trên biển.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong tháng 6/2024, ngư dân làm nghề khai thác cá nổi nhỏ và nghề lưới rê tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả tại các khu vực biển như sau:

+ Nghề cá nổi nhỏ: Có khả năng khai thác đạt sản lượng tại các khu vực: Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 105°00’E - 106°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 10°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°30’E; hu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 109°00’E - 110°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 108°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

+ Nghề lưới rê: Khai thác đạt hiệu quả tại khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 108o00’E - 110o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 07o00’N và kinh độ đông từ 108o00’E - 109o30’E./.

Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh