Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 12/2023
Lượt xem: 560

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 12 năm 2023

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản và tình hình khai thác hải sản của ngư dân , Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 12/2023, như sau:

1. Hoạt động khai thác hải sản tháng 12/2023

Thời tiết biển trong tháng 12/2023 có nhiều thời điểm không thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân. Tuy nhiên, trên ngư trường xuất hiện nhiều tôm cá nên nhiều ngư dân có tàu công suất lớn vẫn bám biển khai thác vẫn đạt hiệu quả khá các loài tôm, cá. Trong năm 2023, ngư dân tỉnh Trà Vinh đã khai thác đạt sản lượng trên 44.100 tấn hải sản các loại. Đồng thời, ngư dân trong tỉnh cũng đã đầu tư cải hoán nhiều tàu cá để vươn khơi khai thác hải sản xa bờ, thực hiện đúng quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, ghi nhật ký khai thác để truy xuất nguồn gốc thủy sản, qua đó, góp phần phát triển nghề khai thác hải sản hiệu quả, bền vững và thực hiện tốt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

2. Tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 01/2024

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 01/2024, các đợt không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Khuyến cáo, ngư dân tỉnh Trà Vinh cần trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo ản an toàn khi ra khơi khai thác hải sản.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác cùng kỳ của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong tháng 01/2024 ngư dân làm nghề khai thác cá nổi nhỏ và nghề lưới rê tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả như sau:

+ Nghề cá nổi nhỏ có khả năng khai thác đạt sản lượng khá tại khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 110°00’E - 110°30’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 105°00’E - 105°30’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 105°00’E - 106°00’E.

+ Nghề lưới rê đạt sản lượng khá tại khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’N – 09o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o30’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’N – 08o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 108o30’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N – 08o30’N, kinh độ đông từ 105o30’E - 107o30’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N – 07o30’N, kinh độ đông từ 105o30’E - 106o30’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N – 08o30’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 110o00’E./.

 

Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh