Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 10/2023
Lượt xem: 1107

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 10 năm 2023

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản và tình hình khai thác hải sản của ngư dân , Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 10/2023, như sau:

1. Hoạt động khai thác hải sản tháng 10/2023

Do ảnh của 02 cơn bão trên khu vực Biển Đông nên thời tiết biển trong tháng có nhiều thời điểm có gió mạnh gây sóng lớn trên biển không thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân. Tuy nhiên, trên ngư trường xuất hiện nhiều tôm cá nên nhiều ngư dân có tàu công suất lớn vẫn bám biển khai thác vẫn đạt hiệu quả khá các loài tôm, cá... Trong tháng 10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/3023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa để quản lý hiệu quả việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 11/2023

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 11/2023 sẽ xuất hiện khoảng 01-02 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông gây ra gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Trà Vinh và Cà Mau ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt hải sản trên biển. Ngư dân cần trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo ản an toàn khi ra khơi khai thác.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong tháng 11/2023 ngư dân làm nghề khai thác cá nổi nhỏ và nghề lưới rê tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả như sau:

+ Nghề cá nổi nhỏ có khả năng khai thác đạt sản lượng cao tại khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 108°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E; hu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°00’E

+ Nghề lưới rê đạt sản lượng khá tại khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 10o30’N và kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o00’N và kinh độ đông từ 105o30’E - 106o30’E; hu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o00’N và kinh độ đông từ 109o00’E - 110o30’E.

Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh