Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 3/2024
Lượt xem: 260

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 3 năm 2024

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản và tình hình khai thác hải sản của ngư dân, Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 3/2024, như sau:

1. Hoạt động khai thác hải sản tháng 3/2024

Tình hình thời tiết biển trong nửa đầu tháng 3/2024 có một vài đợt gió mùa đông bắc gây sóng to, gió mạnh trên khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Trà Vinh và Cà Mau ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của ngư dân. Trên ngư trường ít xuất hiện luồng tôm, cá nên ngư dân tỉnh nhà ra khơi khai thác đạt hiệu quả không cao. Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định về chống khai thác IUU, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh năm 2024 với yêu cầu vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính các cấp Sở, ngành, địa phương có liên quan trong tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống khai thác IUU, coi đây là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên, cấp bách, tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với khai thác hải sản của Việt Nam.

2. Tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 4/2024

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2024, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Trà Vinh và Cà Mau mưa rào và dông rải rác ảnh hưởng đến các hoạt động đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác hạn mùa, vụ cá Nam năm 2024 của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong vụ cá Nam năm 2024 ngư dân làm nghề khai thác cá nổi nhỏ và nghề lưới rê tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả tại các khu vực biển sau:

+ Nghề cá nổi nhỏ khai thác đạt sản lượng tại các khu vực: Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 110°00’E; hu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’.

+ Nghề lưới rê khai thác đạt sản lượng tại các khu vực: Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N – 09o00’N và kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’N – 07o00’N và kinh độ đông từ 105o30’E - 106o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’N - 09o30’N, kinh độ đông từ 108o00’E - 109o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’N - 09o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N - 08o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E - 109o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07o30’N - 09o00’N, kinh độ đông từ 106o30’E - 107o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’N - 08o00’N, kinh độ đông từ 105o00’E - 107o00’E./.

Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh