Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 9/2023
Lượt xem: 1090

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 9 năm 2023

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản và tình hình khai thác hải sản của ngư dân , Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 9/2023, như sau:

1. Hoạt động khai thác hải sản tháng 9/2023

Thời tiết biển trong tháng có nhiều thời điểm gió mạnh gây sóng lớn trên biển nên không thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân. Tuy nhiên, trên ngư trường xuất hiện nhiều tôm cá nên nhiều ngư dân có tàu công suất lớn vẫn bám biển khai thác vẫn đạt hiệu quả khá các loài tôm, cá... Để thực hiện tốt công tác đón, tiếp và làm việc với các Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sắp tới, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn nhằm cung cấp các bằng chứng thực tiễn trong việc triển khai có kết quả cụ thể các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về IUU để xem xét việc tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” cho hải sản Việt Nam.

2. Tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 10/2023

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong tháng 10/2023 bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 01-02 cơn. Gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Trà Vinh và Cà Mau ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt hải sản trên biển. Ngư dân cần trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo ản an toàn khi ra khơi khai thác.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong tháng 10/2023 ngư dân làm nghề khai thác cá nổi nhỏ và nghề lưới rê tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả như sau:

+ Nghề cá nổi nhỏ có khả năng khai thác đạt sản lượng cao tại khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E. Khai thác đạt sản lượng trung bình tại khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 107°00’E - 107°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 06°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

+ Nghề lưới rê đạt sản lượng khá tại khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 10o30’N và kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 107o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o00’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 107o30’E./.

Chi cục Thủy sản – Quản lý chất lượng Trà Vinh