• 08/12/2023

  Trà Vinh triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

  Ngày 5/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh Trà Vinh.

 • 06/10/2023

  Ứng dụng phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh

  Kể từ năm 2023, công tác đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được thực hiện trên hệ thống phần mềm đánh giá, chấm điểm.

 • 17/08/2023

  Trà Vinh tập trung thực hiện nhiều giải pháp duy trì, giữ vững Chỉ số Xanh

  Năm 2022, Trà Vinh đứng đầu cả nước về Chỉ số Xanh (PGI) cấp tỉnh. Để duy trì, giữ vững kết quả trên, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch với nhiều giải pháp cụ thể, cải thiện hơn chất lượng quản trị môi trường, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp, định hướng tăng trưởng xanh, bứt phá hơn nữa các chỉ số thành phần và xếp hạng PGI của tỉnh.

 • 26/04/2023

  Tập trung cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh

  Theo kết quả công bố, Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2022, Trà Vinh đứng thứ hạng 50/63 tỉnh, thành phố, với tổng số 83,00/100 điểm.

 • 26/04/2023

  Trà Vinh ban hành Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban ngành, địa phương

  Công tác cải cách hành chính có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, giúp tăng cường hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói riêng.

 • 12/04/2023

  Chỉ số PAPI của tỉnh Trà Vinh năm 2022

  Theo kết quả công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2022, tỉnh Trà Vinh đạt 40,73 điểm, xếp vị trí thứ 48/61 tỉnh, thành phố cả nước (do 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh khuyết dữ liệu nên không công bố điểm).

 • 11/04/2023

  Chỉ số PCI 2022: Trà Vinh tăng 25 hạng so với năm 2021

  Theo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 vừa được công bố sáng ngày 11/4, Trà Vinh xếp hạng 26/63 tỉnh, thành phố cả nước với 66,06 điểm (năm 2021, Trà Vinh xếp hạng thứ 51 với 62,03 điểm).

 • 27/06/2022

  Kết quả đánh giá chỉ số DDCI năm 2021

  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 về việc phê duyệt kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố (DDCI) tỉnh Trà Vinh năm 2021.

 • 26/05/2022

  Kết quả Chỉ số PAR Index, SIPAS năm 2021 của tỉnh Trà Vinh

  Ngày 25/5/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • 13/05/2022

  Chỉ số PAPI của tỉnh Trà Vinh năm 2021

  Theo kết quả công bố vào sáng ngày 10 tháng 5 năm 2022, Chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh Trà Vinh đạt 39,812 điểm, thấp hơn 2,47 điểm so với năm 2020, tính theo số điểm đạt được thì tỉnh Trà Vinh có vị trí thứ 55/60 tỉnh, thành phố (do 03 tỉnh khuyết dữ liệu nên không có công bố điểm: tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh), có vị trí thứ 10/13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (trước tỉnh Bến Tre, Kiên Giang, Tiền Giang), thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm thấp nhất. Kết quả do Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố.