• 24/05/2024

  Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

  Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) một cách nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, chống thất thu thuế đối với lĩnh vực bán lẻ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ngành Thuế đã chính thức triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

 • 25/04/2024

  Triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của Doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

  Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc (DVCQG) năm 2022 và Công văn số 1246/VPCP-KSTT ngày 27/02/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc tái cấu trúc, cung cấp dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất mô hình kết nối, trao đổi thông tin đáp ứng yêu cầu thanh toán nghĩa vụ tài chính (NVTC) trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với người nộp thuế là doanh nghiệp qua Cổng DVCQG.

 • 25/04/2024

  Khẩn trương nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

 • 04/01/2024

  Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2024

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa ban hành Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

 • 04/01/2024

  Giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024.

 • 09/10/2023

  Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.

 • 14/07/2023

  Một số quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

  Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. Theo quy định của Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thì hoạt động thương mại điện tử, bao gồm cả trường hợp cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư, do đó hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử có nghĩa vụ thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật về thuế.

 • 05/07/2023

  Hướng dẫn xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

  Theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành chính sách giảm thuế giá trị gia tăng cho người dân và doanh nghiệp kể từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

 • 17/05/2023

  Hướng dẫn nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile

  Cục Thuế tỉnh Trà Vinh vừa có thông báo đến các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Kể từ ngày 1/7/2023 tất cả các hộ, cá nhân kinh doanh khoán thuế tại khu vực trung tâm, nơi có địa điểm thu thuế của ngân hàng thương mại phải thực hiện nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng hoặc nộp thuế theo phương thức điện tử trên ứng dụng Thuế điện tử (eTax Mobile).

 • 17/04/2023

  Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023

  Ngày 14/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 14/4 đến 31/12/2023.

 • 03/02/2023

  Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  Ngày 31/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

 • 21/06/2022

  Không phải lập riêng hóa đơn được giảm thuế giá trị gia tăng

  Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 • 31/05/2022

  Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

  Ngày 28/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.