ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

1. Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Số điện thoại: 0962 248 214

b) Địa chỉ thư điện tử: stnmt@travinh.gov.vn

2. Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng cấp huyện

STT

Đơn vị

Số điện thoại đường dây nóng

1

Thành phố Trà Vinh

0939 612 299

2

Thị xã Duyên Hải

0294 655 3301

3

Huyện Châu Thành

0782 879 222

4

Huyện Càng Long

0939 090 308

5

Huyện Cầu Ngang

0354 478 040

6

Huyện Tiểu Cần

0918 528 345

7

Huyện Cầu Kè

0907 893 494

8

Huyện Trà Cú

0294 355 5779

9

Huyện Duyên Hải

0942 477 415

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TRÀ VINH
image advertisement
HỖ TRỢ QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
select
select
select
select