Hoàn thiện chính sách hỗ trợ để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Lượt xem: 8197

Sáng ngày 2/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 – Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trong giai đoạn mới".

anh tin bai

Đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương; đại diện các hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX là sự kiện thường niên của Chính phủ, nơi để các đại biểu chia sẻ, trao đổi, đưa ra những định hướng, quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Thông tin tại diễn đàn, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: ước tính đến năm 2023, cả nước có 31.700 HTX, 158 liên hiệp HTX và 73.000 tổ hợp tác. Năm 2022, doanh thu bình quân của các HTX đạt gần 3,6 tỷ đồng/năm, tăng 35% so với năm 2021; lãi bình quân của 1 HTX khoảng 366 triệu đồng/năm, tăng 71% so với năm 2021; thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX năm 2022 là 56 triệu đồng/người/năm, tăng 8% so với năm 2021.

Thời gian qua, các cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể đã được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong đó có các chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại; ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ; hỗ trợ về đầu tư phát triển hạ tầng; hỗ trợ chế biến sản phẩm…

Từ năm 2013 - 2021 có hơn 362.000 lượt cán bộ, thành viên HTX được đào tạo, bồi dưỡng; có hơn 2.600 HTX nông nghiệp được hỗ trợ xúc tiến thương mại với số tiền khoảng 255 tỷ đồng; giai đoạn 2013 – 2020 cả nước đã hỗ trợ hơn 5.800 HTX ứng dụng, chuyển giao công nghệ với tổng kinh phí khoảng 268 tỷ đồng; doanh số cho vay đối với HTX, liên hiệp HTX trong giai đoạn 2013 - 2021 khoảng 50.800 tỷ đồng.

Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi, thảo luận, tập trung phân tích thực trạng phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phân tích các cơ hội, thách thức và nhu cầu hỗ trợ trong khu vực kinh tế tập thể, HTX thời gian tới.

Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thu hút nguồn lực xã hội; tăng cường liên kết giữa các thành viên và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, giữa công và tư; đề xuất các chính sách hỗ trợ để khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển, đáp ứng đòi hỏi của tình hình phát triển mới.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể ở nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực về cả nhận thức, chính sách, pháp luật, quá trình phát triển và chuyển đổi về số lượng, quy mô, cơ cấu tổ chức, tính liên kết, hiệu quả hoạt động.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành sớm ban hành triển khai thực hiện Luật HTX năm 2023. Tiếp tục rà soát đề xuất cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực hỗ trợ các HTX, nhất là về hạ tầng, công nghệ, vốn, đầu tư, quảng bá thương mại. Các địa phương chủ động bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể trọng tâm, trọng điểm; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số. Các HTX tăng cường liên kết giữa các thành viên, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động.

Trúc Phương