Thư ngỏ kêu gọi hưởng ứng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Lượt xem: 7637
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa có thư ngỏ kêu gọi chủ doanh nghiệp khai thác, thu mua, chế biến thủy sản; chủ tàu cá; thuyền trưởng tàu cá; ngư dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tích cực hưởng ứng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image