Triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII
Lượt xem: 2844
0:00 / 0:00

Chiều ngày 3/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII).

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và địa phương có liên quan.

Ngày 1/4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 262/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, kế hoạch xác định rõ danh mục các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành tới năm 2030. Trong đó, tổng công suất nhiệt điện khí trong nước là 14.930 MW; tổng công suất nhiệt điện LNG là 22.400 MW; tổng công suất nhiệt điện than là 30.127 MW; tổng công suất nguồn điện đồng phát, nguồn điện sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ là 2.700 MW; tổng công suất thủy điện là 29.346 MW; tổng công suất thủy điện tích năng là 2.400 MW. 

Công suất nguồn điện năng lượng tái tạo của các địa phương/vùng và danh mục các dự án nguồn điện tới năm 2030: tổng công suất điện gió ngoài khơi là 6.000 MW; tổng công suất điện gió trên bờ (điện gió trên đất liền và gần bờ) là 21.880 MW; tổng công suất thủy điện là 29.346 MW; tổng công suất điện sinh khối là 1.088 MW; tổng công suất điện sản xuất từ rác là 1.182 MW; tổng công suất điện mặt trời mái nhà (tự sản, tự tiêu) tăng thêm là 2.600 MW; tổng công suất pin lưu trữ là 300 MW. 

Về các loại hình nguồn điện khác tới năm 2030, dự kiến phát triển 300 MW các nguồn điện linh hoạt. Ưu tiên phát triển tại các khu vực có khả năng thiếu hụt công suất dự phòng; tận dụng hạ tầng lưới điện sẵn có. Dự kiến nhập khẩu điện khoảng 5.000 MW từ Lào, có thể tăng lên 8.000 MW khi có điều kiện thuận lợi với giá điện hợp lý để tận dụng tiềm năng nguồn điện xuất khẩu của Lào. Nguồn điện năng lượng tái tạo phục vụ xuất khẩu, sản xuất năng lượng mới.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng nêu cụ thể việc nghiên cứu xây dựng 2 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng trong giai đoạn tới năm 2030; danh mục các dự án lưới điện truyền tải và liên kết lưới điện khu vực; chương trình phát triển điện nông thôn, miền núi và hải đảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp và đề xuất, kiến nghị vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành Trung ương khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành những quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế, chính sách có liên quan. Xây dựng chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch của tỉnh bảo đảm thống nhất với quy hoạch của quốc gia. Khẩn trương lựa chọn chủ đầu tư của các dự án điện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định của pháp luật về đất đai và chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư.

Nguyên Chương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image