Tăng cường xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 1423
0:00 / 0:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện vừa ký ban hành Công văn số 2710/UBND-NN ngày 3/6/2024 gửi các sở, ban ngành, địa phương về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Chốt kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện nhiệm vụ trên tuyến sông Cổ Chiên (ảnh: Hồ Giang)

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về khoáng sản.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khoáng sản và tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh…

Sở Tài nguyên và Môi trường làm tốt công tác tham mưu quản lý Nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác thẩm định, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Rà soát, đánh giá trữ lượng khoáng sản (cát sông, cát biển) chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, cung cấp thông tin đến các đơn vị có liên quan và địa phương để chủ động triển khai phương án, biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác,…

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là các hành vi khai thác ngoài phạm vi, vượt trữ lượng cấp phép… Ngoài ra, phải tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra hoạt động khai thác cát trái phép kéo dài, gây bức xúc trong dư luận và chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng khảo sát, đánh giá tác động của việc khai thác cát ảnh hưởng đến môi trường, tình trạng sạt lở bờ sông…

Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, tránh gây thất thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát, cung cấp, trao đổi thông tin về hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải theo dõi, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng và thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các khu vực biên giới biển. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trong khu vực biên giới biển của tỉnh. Tham gia, hỗ trợ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị trong phạm vi khả năng của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản.

Công an tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các mỏ cát, các khu vực, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng,… để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản, nhất là các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, quá sản lượng và không có nguồn gốc hợp pháp.

Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các bãi chứa bùn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm các bãi chứa bùn. Đồng thời, yêu cầu, giám sát Công ty TNHH Bình An, Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại 407 thực hiện hoàn thành các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường, san gạt mặt bằng các bãi chứa bùn sau khai thác đúng theo các quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản theo thẩm quyền, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn quản lý. Nghiên cứu, thành lập tổ kiểm tra và tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có hành vi bao che, tiếp tay cho đối tượng khai thác khoáng sản trái phép (nếu có).

Quốc Bình

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image