Triển khai điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024
Lượt xem: 1713
0:00 / 0:00

Từ ngày 1/7 đến 15/8, Cục Thống kê sẽ phối hợp với Ban Dân tộc tiến hành điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội (KT-XH) của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh. 

anh tin bai

Để chuẩn bị cho cuộc điều tra này, UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Trưởng ban Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê và các sở, ngành của tỉnh tổ chức tốt cuộc điều tra, thu thập thông tin, đặc biệt là việc tổ chức Lễ ra quân điều tra vào ngày 1/7/2024.

Kết quả cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS sẽ cung cấp toàn diện thông tin về dân số và phân bố dân cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; kinh tế; nghèo đói, an sinh xã hội; văn hóa, xã hội; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế và vệ sinh môi trường nông thôn; cán bộ, đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn vùng DTTS.

Dự kiến dữ liệu của cuộc điều tra sẽ được bàn giao về tỉnh vào đầu năm 2025. Yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Cục Thống kê và các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng kết quả điều tra 53 dân tộc năm 2024 trên địa bàn, xây dựng các báo cáo phân tích kết quả điều tra và các báo cáo phân tích sâu theo chuyên đề phục vụ xây dựng kế hoạch 5 năm 2026-2030 của địa phương và xây dựng báo cáo đại hội đảng các cấp tại địa phương, in ấn các ấn phẩm, công bố công khai kết quả điều tra phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Trà Vinh phối hợp với Cục Thống kê và các ngành có liên quan tập trung tổ chức tuyên truyền về Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2024 trước, trong và sau khi điều tra nhằm cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc điều tra tới các tầng lớp  nhân dân, đặc biệt là người dân thuộc các địa bàn điều tra để tạo sự ủng hộ, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và nhân dân, góp phần thành công cho cuộc điều tra.

Điều tra KT-XH DTTS năm 2024 được thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ DTTS và các điều kiện KT-XH nhằm phản ánh thực trạng KT-XH của 53 DTTS để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển KT-XH cho các vùng DTTS giai đoạn 2026 - 2030. Kết quả cuộc điều tra còn làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS tại Việt Nam.

Đối tượng điều tra bao gồm: Hộ dân cư người DTTS; nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ DTTS tính đến thời điểm điều tra (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang hiện nay ăn, ngủ tại hộ) và điều tra về tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 861 ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

anh tin bai

Phương An