Trà Vinh có thêm 4 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu
Lượt xem: 2010

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Quyết định công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao và 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về Giáo dục năm 2023 (giai đoạn 2021 - 2025).

anh tin bai

Trường THCS Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải được đầu tư khang trang

Các xã được công nhận NTM nâng cao đợt này gồm: Ngũ Lạc (huyện Duyên Hải), Hiệp Mỹ Tây (huyện Cầu Ngang), Tập Ngãi và Ngãi Hùng (huyện Tiểu Cần). Xã Phú Cần (huyện Tiểu Cần), Long Hữu (thị xã Duyên Hải) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về Giáo dục năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Tiểu Cần và thị xã Duyên Hải, các xã được công nhận có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Riêng các xã NTM nâng cao phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 85/85 xã NTM, 48 xã NTM nâng cao và 9 xã NTM kiểu mẫu.

Trúc Phương