Chương trình khuyến nông tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 – 2025
Lượt xem: 10622
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 – 2025.

Mô hình nuôi tôm tại thị xã Duyên Hải

Theo đó, Chương trình đề ra các nhiệm vụ, nội dung cụ thể gồm:

Về chương trình đào tạo, tập huấn sẽ tổ chức 9 lớp tập huấn ToT cho cán bộ và cộng tác viên khuyến nông, 318 lớp tập huấn đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác.

Về công tác thông tin tuyên truyền: tổ chức viết tin, bài khuyến nông, thông tin tuyên truyền; kết hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh xây dựng chuyên mục khuyến nông, phóng sự, chuyên đề hướng dẫn, tư vấn; tổ chức các cuộc tọa đàm khuyến nông. Tổ chức, tham dự hội nghị, hội thảo, diễn đàn, học tập kinh nghiệm khuyến nông và tổ chức đoàn học tập, trao đổi tiến bộ khoa học kỹ thuật tại các tỉnh, thành phố trong nước; tham quan các vùng sản xuất nông nghiệp thế mạnh, các mô hình khuyến nông, mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm,...

Về tư vấn và dịch vụ khuyến nông: sẽ tư vấn trực tiếp hoặc tư vấn thông qua các phương tiện thông tin truyền thông,… cho trên 30.000 lượt hộ.

Xây dựng 7 mô hình trình diễn trồng trọt, gồm: mô hình trồng cây màu (bắp, dưa hấu, ớt,...) sử dụng phân hữu cơ vi sinh, tưới nước tiết kiệm và liên kết thị trường tiêu thụ; mô hình phát triển cây đậu phộng theo hướng an toàn tưới nước tiết kiệm và liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm; mô hình trồng táo trong nhà lưới theo hướng hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu và kết hợp du lịch; mô hình trồng nho theo hướng an toàn thích ứng biến đổi khí hậu và kết hợp du lịch; mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất cho tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; mô hình trồng xen khóm/dứa trong vườn dừa; mô hình trồng cây chà là sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xây dựng 5 mô hình trình diễn chăn nuôi, cụ thể: chăn nuôi bò vỗ béo kết hợp ủ chua thức ăn liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm; mô hình chăn nuôi dê lai hướng thịt liên kết thị trường tiêu thụ; mô hình chăn nuôi heo cái sinh sản theo hướng an toàn sinh học phục vụ công tác tái đàn heo trên địa bàn tỉnh; chăn nuôi heo rừng lai theo hướng an toàn sinh học gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; duy trì và phát triển giống gà ta (Nòi, Tàu, Tre,...) nuôi thả vườn theo hướng an toàn sinh học.

Xây dựng 3 mô hình trình diễn thủy sản, gồm: mô hình ứng dụng số hóa trong nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn kết hợp xử lý môi trường bằng hầm Biogas; mô hình nuôi lươn thương phẩm theo quy trình lọc tuần hoàn; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh lót bạt bờ, sử dụng chế phẩm sinh học kết hợp siphong đáy.

Kết quả cụ thể của chương trình góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

Để hiện thực hoá các mục tiêu, nội dung, Chương trình khuyến nông tỉnh giai đoạn 2023 – 2025 cũng đã đưa ra các giải pháp trọng tâm và giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện các nội dung của chương trình.

Trúc Phương

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image